Kaina

Pagal savo sritį konsultuojame

įtariamuosius, kaltinamuosius

ir nuteistuosius. 

Bendradarbiaujame su advokatais -

geriausiais savo sričių specialiastais. 

 

Įtariamasis turi teisę:

gauti informaciją apie su juo susijusio

baudžiamojo proceso padėtį, žinoti, kuo jis

įtariamas;

nuo sulaikymo ar pirmosios apklausos

momento turėti gynėją;

gauti vertimą žodžiu ir raštu;

informuoti konsulines įstaigas ir vieną

asmenį; gauti skubią medicinos pagalbą;

žinoti maksimalų terminą, kiek valandų

(dienų) gali būti ribojama jo laisvė iki bylos

nagrinėjimo teisminėje institucijoje pradžios;

duoti parodymus;

tylėti ir (ar) atsisakyti duoti parodymus apie savo paties

galimai padarytą nusikalstamą veiką;

pateikti tyrimui reikšmingus dokumentus ir daiktus;

pateikti prašymus;  pareikšti nušalinimus;  susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga;

apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo veiksmus bei sprendimus;

būti lydimas atstovo pagal įstatymą teismo posėdžiuose ir atliekant kitus proceso veiksmus, taip pat teisę į privatumo apsaugą, kai įtariamasis yra nepilnametis.

Autorius R. Merkevičius, išskyrė ir apibendrino įtariamojo, kaip aktyvaus proceso dalyvio teises:

įtariamojo teisė būti išklausytam;

įtariamojo ir gynėjo teisė susipažinti su ikiteisminio tyrimo duomenimis ir daryti (gauti) ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas ar išrašus;

įtariamojo ir jo gynėjo teisė skųsti baudžiamojo persekiojimo ir teisingumo institucijų pareigūnų proceso veiksmus ir sprendimus;

įtariamojo teisė gintis nuo nepagrįsto patalpinimo į teismo psichiatrijos įstaigą;

įtariamojo teisė turėti gynėją;

įtariamojo teisė rinkti jį teisinančią ar jo atsakomybę švelninančią įrodomąją informaciją.

įtariamojo teisė aktyviai nedalyvauti savęs įkalinimo procese;

įtariamojo teisė tylėti;

įtariamojo „teisė“ meluoti;

įtariamojo teisė atsisakyti kitaip aktyviai dalyvauti prieš jį nukreiptame baudžiamajame procese.

Konsultacija telefonu                       NEMOKAMA                                                                                                                          

 

Asmeninė konsultacija priklausomai

nuo inkriminuojamos veikos sunkumo                                                                                                                            nuo 10 iki 70 eur/ val.

 

Atstovavimas ikiteisminiame procese, teisme                                                                                                                     nuo 200 eur/ byla

ĮTARIAMIEJI